Quy định của pháp luật về việc sở hữu số lượng con dấu của công ty

Mỗi doanh nghiệp thành lập sẽ được cấp một mã số duy nhất được gọi là mã số doanh nghiệp và mã số này cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó mỗi công ty có thể sở hữu bao nhiêu con dấu luôn là câu hỏi mà không ít chủ doanh nghiệp thắc mắc. Vấn đề này sẽ được chúng tôi giải thích ngay trong bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu giá rẻ cho doanh nghiệp

Theo báo Chính phủ, Nghị định mới này thay thế cho Nghị định số 43/2010 và Nghị định số 05/2013 ngày 9-1-2013 của Chính phủ về các điều kiện đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất được gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi và nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và cũng được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước thống nhất việc sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Một điểm mới nữa tại Nghị định này là việc rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các quy định về cơ chế liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Theo đó, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một vấn đề quan trọng nữa mà không ít doanh nghiệp bối rối không biết sẽ như thế nào sau khi đăng ký kinh doanh đó chính là con dấu doanh nghiệp. Nghị định mới của Chính phủ cũng bổ sung thêm quy định về hồ sơ thông báo mẫu con dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thông báo mẫu con dấu, giúp góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam theo sự đánh giá của các tổ chức quốc tế. Theo Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, về nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, và văn phòng đại diện. Doanh nghiệp cũng có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử được kỳ vọng như một công cụ tiện lợi, hiệu quả, và góp phần giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, giúp minh bạch hóa công tác đăng ký doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành lập thông qua hình thức này và quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Nghị định mới được thiết kế theo chiều hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Cụ thể là, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc lựa chọn sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

>> > Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu chữ ký giá rẻ tại Hà Nội

>>>Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu chức danh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *