Nguồn gốc ra đời của ngành khắc dấu

Ở nước ta, Khắc dấu hình thành từ sớm và phát triển mạnh mẽ qua các thời đại. Dấu ra đời với sứ mệnh khẳng định giá trị pháp lý và tư cách pháp nhân của chủ thể sở hữu con dấu, đồng thời nó được coi là công cụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Hiểu được tầm quan trọng của con dấu và phụ thuộc vào con dấu như một lẽ tự nhiên, tuy nhiên không phải ai cũng biết được quá trình phát triển của con dấu. Là một trong những cơ sở Khắc dấu Hà Nội có vị thế trên thương trường, chúng tôi xin được chia sẻ đôi dòng về nguồn gốc của khắc dấu.

Dấu triện
Dấu triện
Dấu Triện
Dấu Triện

Nguồn gốc của khắc dấu

  • Trên thế giới, con dấu được hình thành và sử dụng từ khi xã hội có sự phân hóa thành các giai cấp và nhà nước ra đời (tức là xã hội cộng sản nguyên thủy bị thay thế bởi chế độ chiếm hữu nô lệ). Khi nhà nước ra đời, văn bản được sử dụng như một công cụ truyền đạt thông tin và mang chức năng quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chỉ có văn bản không thì không đủ thể hiện giá trị cũng như tầm quan trọng của thông tin, chính vì thế con dấu ra đời với chức năng nhận biết văn bản nhà nước.
  • Ở Việt Nam, con dấu xuất hiện từ khoảng năm 257 – 147 trước công nguyên. Dấu mốc này được nhận định theo kết quả nghiên cứu của các nhà khảo cổ học về 6 con dấu cổ được tìm thấy ở vùng Thiệu Dương – Thanh Hóa.
  • Trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, con dấu là biểu hiện của quyền lực triều đình, quyền uy của hoàng đế. Con dấu được coi như yếu tố thông tin quan trọng đảm bảo hiệu lực quản lý và tính chân thực, nguyên chất của văn bản.
  • Ngày nay, Việt Nam còn lưu giữ lại con dấu từ thời nhà Trần(1225 – 1400), nhà Lê (1428 – 1507)…cùng rất nhiều con dấu của triều Nguyễn (1802 – 1945). Ở mỗi thời đại lịch sử, nội dung, hình dáng, kích thước con dấu đều có sự biến đổi theo chế độ chính trị của giai đoạn đó.
  • Ở mỗi vị trí quyền lực khác nhau thì con dấu sở hữu là khác nhau. Điều đó thể hiện ở hình dáng, khích thước, chất liệu mẫu khắc dấu. Dấu được mã hóa theo từng loại hình, nội dung và tính chất của văn bản. Trong đó, con dấu của Hoàng Đế được coi là bảo vật quý gía, mô tả quyền uy tối thượng.
  • Triều đại Nhà Nguyễn như một thời đại nở rộ của khắc dấu với hàng chục con dấu thiết kế trên chất liệu vàng, ngọc. Mỗi loại dấu đều có sự khác biệt về kích thước, trọng lượng cũng như công dụng. Các con dấu đúc từ vàng được gọi là kim bảo tỷ, còn ngọc tỷ được khắc bằng ngọc. Có thể coi Khắc dấu giá rẻ không là khái niệm được dùng trong thời kỳ này.
  • Dấu của Vua được dùng để xác định giá trị của các văn bản quan trọng về vấn đề ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Khi Vua truyền ngôi cho người kế vị thì con dấu cũng được chuyển giao theo quy định.
  • Năm 1945, cách mạng tháng Tám thành công lật đổ xiềng xích thực dân phong kiến, trong lễ thoái vị vua Bảo Đại đã giao lại quốc ấn cho Chính phủ Cách mạng.
  • Ngày nay, con dấu được ẩn chứa dưới nhiều hình thức và mang các sứ mệnh khác nhau. Con dấu được sử dụng rộng dãi như một công cụ phổ biến và không còn bó hẹp trong các đơn vị quyền lực nhà nước như thời đại trước.Tuy nhiên, dù xuất hiện với bất kỳ hình thái nào thì con dấu vẫn mang giá trị cốt lõi của nó.
Con dấu của triều Nguyễn
Con dấu của triều Nguyễn

Con dấu của Nhà Nguyễn

Như vậy, trải qua hơn 1000 năm phát triển với những biến đổi và thăng trầm của lịch sử, cho tới ngày nay con dấu vẫn được hiện hữu như một sự khẳng định chân lý. Và cũng theo đó, khắc dấu đi theo và không ngừng cải tạo để phục vụ sự biến đổi của con dấu. Là thế hệ kế thừa, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng cho ngành khắc dấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *