Một công ty có thể có nhiều con dấu được không?

Câu hỏi:

“Xin chào luật sư!

Công ty tôi hiện nay là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty có trụ sở ở Hà Nội. Các thành viên trong công ty đều muốn có con dấu để dễ dàng thực hiện các hoạt động và việc kinh doanh của công ty. Vậy luật sư cho tôi hỏi pháp luật có cho phép một công ty được sử dụng nhiều con dấu hay không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn”.

>>> Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu cho cơ quan nhà nước

 Trả lời:

Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi thắc mắc “mỗi công ty có thể có bao nhiêu con dấu”đến với chúng tôi để giải đáp những băn khoăn pháp lý về vấn đề tư vấn doanh nghiệp. Sau đây là căn cứ pháp lý được đưa ra cho câu trả lời của chúng tôi:

Về hình thức, số lượng và nội dung con dấu công ty: 

Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 đã ban hành quy định về con dấu doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện các thông tin sau đây:
  2. a) Tên doanh nghiệp;
  3. b) Mã số doanh nghiệp.
  4. Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp.
  5. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
  6. Con dấu được sử dụng trong những trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc của các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu.
  7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Từ quy định trên, Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành đã cải cách rất lớn, cho phép các doanh nghiệp được quyết số lượng, hình thức và nội dung con dấu thay vì phải do cơ quan nhà nước quy định. Thay vì doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu với cơ quan Công an như trước đây, thì bây giờ doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc làm con dấu riêng của doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp có thể tự khắc dấu hoặc tới cơ sở dịch vụ khắc dấu để làm con dấu.

Trước khi sử dụng con dấu, các doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo mẫu hình dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này chính là để nhằm công bố công khai cho cho xã hội và cho bên thứ ba được biết về con dấu của doanh nghiệp đó.

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

>>>Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu chức danh giá rẻ

>> > Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu chữ ký giá rẻ tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *