Lời giải đáp câu hỏi “Ai là người giữ con dấu trong công ty”?

“ Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi thắc mắc cần giải đáp:

Bạn tôi có một công ty cổ phần, anh là chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là cũng người đại diện theo pháp luật của công ty. Vì công ty làm ăn thua lỗ, nhiều chủ nợ tới đòi nên anh bạn tôi đã đi một thời gian và không ai biết. Trước khi đi bạn tôi đã thuê tôi làm giám đốc của công ty và có biên bản họp nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm. Tuy nhiên bố của anh bạn tôi (không phải là cổ đông) lại tới công ty lấy dấu công ty này từ cô kế toán (cô kế toán được anh bạn tôi bàn giao cất giữ con dấu công ty trước khi đi). Sau đó, khi tiến hành ký kết hợp đồng cùng với đối tác, chú mới đưa cho tôi. Bây giờ chú đòi lại con dấu công ty và vu cho tôi là cướp đi con dấu công ty. Trong trường hợp này, tôi có vi phạm pháp luật không? Và trong trường hợp này ai là người giữ con dấu trong công ty.

Cảm ơn Luật sư.”

>>> Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu cho cơ quan nhà nước

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới đề nghị tư vấn luật đến  chúng tôi. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp luật

    Luật Doanh nghiệp 2014 đã ban hành

Nội dung pháp luật

Thứ nhất, Căn cứ vào Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

     […]3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

       Như vậy, ai là người quản lý cất giữ con dấu công ty của công ty sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ của công ty

Thứ hai, căn cứ theo khoản 4 Điều 157 tại Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc

     […] 4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cần phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Vì vậy, anh là giám đốc được công ty thuê, anh sẽ được thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền. Nếu như vượt quá phạm vi ủy quyền và gây thiệt hại cho công ty thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Thứ ba, bố anh chủ tịch hội đồng quản trị của công ty anh không là cổ đông trong công ty, do đó không có quyền và nghĩa vụ gì đối với công ty. Vậy nên anh có thể làm thông báo về sai phạm trong bàn giao con dấu công ty của cô kế toán trong công ty tới hội đồng quản trị, cô kế toán và chú đó. Bên cạnh đó tiến hành gửi văn bản tới cơ quan công an về hành vi sai phạm của người đó.

Trân trọng!

>>> Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu giá rẻ cho doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Dịch vụ khắc dấu chức danh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *